Մեր մասին

ՈՒՖԱՌ շրջանավարտներիասոցիացիան միավորում է Հայաստանի լավագույն համալսարաններից մեկի` Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարանի (ՈՒՖԱՌ) շրջանավարտներին:

Ասոցիացիայի առաքելություններն են`

• Ներկայացնել և պաշտպանել «ՈՒՖԱՌ շրջանավարտների ասոցիացիայի» անդամների շահերը Հայաստանում և արտերկրում;

• Միավորել Ասոցիացիայի անդամներին և օգնել նրանց ​​աշխատանք փնտրելու, մասնագիտական ​​գիտելիքների զարգացման, միջազգային նորամուծություններին ինտեգրվելու գործում;

• լինել ՈՒՖԱՌ- ի խորհրդատու, մասնակցել ՈՒՖԱՌ- ի դասավանդմանը և օգնել ուսանողներին աշխատանքի և պրակտիկայի որոնման հարցերում;

• Նպաստել Ասոցիացիայի անդամների մասնակցությանը ՈՒՖԱՌ- ի ռազմավարական զարգացման ծրագրերին;

• Աջակցել ասոցիացիայի անդամների մասնագիտական ​​գործունեությանը, նպաստել նրանց գիտելիքների ընդլայնման հնարավորությունների մեծացմանը;

• Համագործակցել այլ հասարակական միությունների հետ;

• Ստեղծել կապեր նմանատիպ ասոցիացիաների հետ արտասահմանում և ապահովել փորձի փոխանակում:

©2020 by Association UFAR Alumni